AMSTERDAMS DAGBOEK Twintig mannen in Veghel

Minijto Veghel small

Artikel uit “Het Parool©”, 14 april 1966:

Wat weten wij hier in Amsterdam van hoe men leeft in de rest van Nederland? Wat men daar doet? Nastreeft? Ik kwam, al zwervend, terecht in Veghel, in het caférestaurant v. d. Boer. Ik wisselde een paar woorden met een serveuse en werd toen aangesproken door een heer, die met een paar anderen aan de leestafel gezeten een glaasje dronk. Hij vroeg: Bent u …”

Ja, ik bekende dat ik dat was. Ik herken uw stem van de radio. Mogen wij u wat aanbieden? Daarvoor moet je dan toch wel in Brabant zijn. En toen ik daar dan aan het kleine glaasje zat te tillen, ontdekte ik, dat deze heren, meneer van het restaurant zelf, de architect Pierre Tooten, de heer, die mij had aangesproken, J. M. Jongencel van het gemeentehuis, en nog een heer, zaten te praten over een grote tentoonstelling, een soort jaarmarkt, die zij elke drie jaar in Veghel organiseren om Veghel hoger op te stoten in de vaart der Nederlandse gemeenten. En dat doen alle betrokkenen geheel ongehonoreerd. Twintig mensen, meneer, zijn een vol jaar belangeloos in de weer. Eerst vergaderen wij eenmaal per maand. Dan om de veertien dagen. Vervolgens om de week. Ja, en tegen het slot natuurlijk veel vaker.”

Zij lieten mij een maquette en een plattegrond zien van het tentoonstellingsgebouw: 4000 m 2, een grote glazen galerij van bijna 100 m lang, een restaurant-amusementshal, overdekte gangen naar de expositieruimten, een carré van 25 x 25 m, het kost f 50.000 en staat er maar voor vijf dagen: Dan wordt het weer afgebroken.” Mij werd toevertrouwd, dat de architect ontwerp en leiding bouw helemaal belangeloos doet. Niemand, wil er aan verdienen: Dat doen we voor Veghel. Verleden keer in 1963 hadden we 20.000 bezoekers, dit jaar, de vijfde keer, hopen we 25.000 a 30.000 bezoekers te krijgen. MINIJTO (middenstand, nijverheid, tentoonstelling) heet het evenement, dat van 21 t/m. 25 april zal duren. De Franse gemeente Pont-Audemer, waarmee Veghel bijzondere vriendschap heeft gesloten, is er met een paviljoen. En vrijdag 22 april is er de dag van de chef koks van twintig gerenommeerde Brabantse horecabedrijven. Dat wordt een hele slechte dag voor de lijn, en de heer v.d. Boer is, met permissie, al aan de dikke kant!

Er is een gemeentendag, dan komen B & W’s en gemeentesecretarissen en ambtenaren, een Franse delegatie van zo’n 200 man (en vrouw) komt uit Pont Audemer. Er zijn Veghels-Franse sportwedstrijden, folkloristische dansen, film over Normandië, toneel, oriënteringstocht voor wandelclubs. en zondag 24 april een Minijto-autoray, start om 13 uur bij die Minijto, inschrijfgeld f 12,50 (entree en assurantie inbegrepen). Geestdriftig werd het allemaal verteld  en ik dacht aan al het belangeloze werk, dat daarvoor moet zijn (en nog worden!) verzet. Door twintig mannen uit Veghel. En ik dacht aan Amsterdam, welks burgerij wel wat zou kunnen leren van Veghel, daar vlak bij ‘s-Hertogenbosch bent u er wel eens geweest? Voor mij was het de eerste keer.

Wat is dit een aardig volk. Als je aan zon leestafel zit met een paar heel gewone mannen-uit-de-rij, die met burgertrots en liefde samen praten en overleggen over hun stadje. Hun Veghel. Wij-in-Amsterdam houden uiteraard ook wel van Amsterdam, en ook wij hebben onze burgertrots. Maar ik heb wel eens het gevoel, dat die gevoelens te veel een kwestie van grachtensentiment en geveltjesemotie zijn en dat er hier  weinig mannen worden gevonden, die een heel jaar lang belangeloos in touw zouden willen zijn om hun stad, hun medeburgers, een dienst te bewijzen. Zoals die twintig Veghelaren, van wie ik er dan vier heb ontmoet. Toevallig. Aan een leestafel bij een glaasje brandewijn.

“Het Parool©”, 14 april 1966

ABCDDD_010836022_mpeg21_p002_image.jpg

Advertenties

Ab Geldermans won ook de derde rit van de “Ster van het Zuiden”, Veghel.

AB GELDERMANS WON OOK DE DERDE RIT VAN DE STER VAN HET ZUIDEN,  VEGHEL (22 april 1956).

Geldermans heeft ook de zesde Ronde van de Ster van Het Zuiden gewonnen. Deze keer draaide de Ster in Veghel, waar reeds in een paar jaar geen wielerwedstrijd kon worden ge­organiseerd. Het Zuiden had zich hier de medewerking ver­zekerd van de Supportersclub van E. van de Sande, waarin een paar actieve bestuursleden schuilen als de heren Cox en Reemers. Zij hebben bergen werk verzet om de Ronde van Veghel op gezonde basis te stellen. En met hunne echtgenoten hebben ze in Veghel hun doel bereikt. Het werd een goede Ronde, die op een parcours van ruim, achttienhonderd meter kon worden georganiseerd. Dank voor de medewerking van tal van autoriteiten, die een jaarlijkse wielerwedstrijd op prijs bleken te stellen. En daaronder behoren in het bijzonder de Burgemeester en zijn ambtenaren.

De wedstrijd over 100 kilometer werd door Geldermans ge­wonnen voor Jaap Kersten, die zijn tweede course van het seizoen reed. Kersten heeft daarmee al weer de hoogte be­reikt, die hij bezat voor hij het soldatenpak aan moest trekken Verweij en Van den Brand behoorden tot de animators van de wedstrijd. De course had een spannend verloop. In de voor­laatste ronde werden de vluchtelingen teruggehaald. Gelder­mans demarreerde daarop, doch deze keer kreeg hij gezelschap van Kersten, die hij in de eindspurt overwon.

Onafhankelijken en amateurs: 1.Geldermans, Beverwijk, 100 km in 2 uur 32 min. 15 sec.; 2. Kersten, Siebengewald; 3. Kreukniet, Rotterdam, op 23 sec.; 4. Rabe, Amsterdam; 5. Nies­ten, Beverwijk; 6. Van de Wetering, Heesch; 7. Stoete, Amster­dam; 8. Verweij, Utrecht; 9. op 33 sec. L. van den Brand, Schijndel; 10. op 38 sec. Van Weeren, Haarlem; 11. op 43 sec. v. d. Loa, Den Bosch; 12. Muijlwijk, Rotterdam; 13. Schild, Am­sterdam; 14. Snippenburg, Arnhem; 15. v. d. Sande, Veghel; 16. Van Engeland, Schijndel- 17, Sleutjes, Den Dungen; 18. v. d. Ven, Vlijmen; 19. Van E’ngeien, Eindhoven; 20. Pardoel, Hedel.

Stand Ster: 1. Geldermans 95 pnt., 2. Niesten 54 pnt., 3. Teu­nisse 52 pnt., 4. Sijthoff 46 pnt., 5. Van den Brand 43 pnt., 6. en 7. Van de Sande en Kreukniet 41 pnt., 8. Rabe 40 pnt., 9. Ver­weij 39 pnt., 10. Sleutjes 34 pnt.

Nieuwelingen: 1. Couwenhoven, Rotterdam, 50 km in 1 uur 15 min. 10 sec.; 2. Marinus, Amsterdam; 3. Bravenboer, Rotter­dam; 4. Entink, Amsterdam; 5. Kruiningen, Utrecht; 6. Koger, Haarlem; 7. Jongejan, Rotterdam; 8. Visser; Santpoort; 9. Van Engelen, Harmelen; 10. Braat, Aalsmeer.

Met dank aan Hans van Eck voor de informatie/artikel. Foto’s: Johan van Eerd ©.

Zie tevens link: Albertus (Ab) Geldermans

Van Eerd scans_0055 small copy
22/4/1956 derde rit Ster van het Zuiden te Veghel: vlnr Jaap Kersten uit Siebengewald (2), Ab Geldermans (1) en de Rotterdammer Kreukniet (3).

1

2
Hezelaarstraat Veghel
4
Molenstraat Veghel
5
Hoek Peellandstraat en Hezelaarstraat Veghel
6
Peellandstraat. De jurywagen staat op de kruising Krayenhoffstraat richting de Gaffert.

8

11
Aankomst nieuwelingen: 1. Couwenhoven, Rotterdam, 50 km in 1 uur 15 min. 10 sec.; 2. Marinus, Amsterdam; 3. Bravenboer, Rotter­dam.
Van Eerd scans_0058 small copy
Albertus (Ab) Geldermans wordt  geïnterviewd.

De oude Sparwinkel in de Molenstraat te Veghel

Johan van Eerd ©
Op bovenstaande foto uiterst rechts de oude Sparwinkel van de heer Th.P.J. Rooijmans gevestigd in de Molenstraat te Veghel. Hieronder interieur foto’s van de winkel met de heer Rooijmans achter de toonbank. De winkel is opgeheven op 02-12-1966.
Foto’s: Johan van Eerd©. Reacties welkom.

Spar Veghel

Spar Molenstraat2.jpg

Nostalgische kruidenierszaken in Veghel.

Hieronder een tweetal foto’s van het interieur van een oude kruidenierszaak in Veghel. Wie weet wie deze personen zijn en wie kan hier meer over vertellen? Foto’s Johan van Eerd ©.

@ 6 maart 2018: Uit reacties op Facebook hebben we inmiddels vast kunnen stellen dat het hier gaat om de  Kroonwinkel van “Jo Cissen” in de Bernhardstraat te Veghel. De dames zijn “Mia Cissen Kemmerling” en “Zus de Wit” (werkneemster).

Een leuke reactie van Bep Aalderink: “Och das de winkel van Jo Cissen uit de Oranjewijk, waar wij als kind iedere zondagmiddag om 13.00 uur met ons dubbeltje zakgeld wat mochten gaan kopen. Rijen dik en minutenlang zoeken wat we deze week weer zouden kopen. Later is de familie Cissen naar Eindhoven verhuisd. Drie zoons hadden ze dacht ik, Jan de oudste en Marcel en Tonny… mooie oude tijd!!!!

Spar VeghelSpar Veghel

 

 

Noodkerk Veghel.

Midden jaren ’50 werd als gevolg van de groei van Veghel de parochie “Heilig Hart van Jesus” opgericht en afgesplitst van de parochie Lambertus. Voor deze nieuwe parochie werd een loods gebouwd door Timmerbedrijf van den Berg aan de Hoofdstraat die als noodkerk in 1957 in gebruik werd genomen. De noodkerk heeft tot 1962 dienst gedaan. Intussen werd er ijverig gebouwd aan een moderne en markante nieuwe kerk (ontwerp van architect Tooten ) aan de Sluisstraat. Deze is inmiddels alweer gesloopt in 2006. De toren van de kerk staat er nog (2018) en zal ook worden gesloopt. Op het terrein komen koopwoningen. De noodkerk “verhuisde” naar het Brabantse dorpje Haaren en werd in gebruik genomen als locatie voor het jeugdcircus “Il Grigio”. Het jeugdcircus is opgericht in 1961 en bestaat nog steeds. Gedurende de zomermaanden worden er elk jaar voorstellingen gegeven. De noodkerk is verder gedurende de resterende tijd van het jaar in gebruik als manege “Het Edele Ros”. Voor foto’s van het circus wordt verwezen naar de site (www.ilgrigio.nl). Hier zijn ook nog oude foto’s te vinden van de noodkerk.

Noodkerk edit mm small

25 SLUISSTRAAT HEILIG HARTKERK NOODGEBOUW BINNEN_vechele

Martinus (Ties) Duijts.

Johan van Eerd ©

Foto genomen door Johan van Eerd ©. Locatie: terrein voor de Lambertuskerk te Veghel. Opschrift vrachtwagen: M. Duijts (grossier) Veghel. Op de foto: Martinus (Ties) Duijts.

Naar aanleiding van diverse reacties (4-1-2018) op Facebook: Foto is waarschijnlijk van midden jaren ’50. Uit een oud telefoonboek van de jaren ’50 blijkt dat de firma (bierbottelaar) Duijts was gevestigd aan de Spoorlaan 21 te Veghel. Uit archieven van BHIC blijkt dat Martinus Duijts was geboren 16 maart 1897 en overleden op 31 maart 1963. Martinus Duijts was tweemaal gehuwd geweest, eerste huwelijk met Maria van der Horst op 04-02-1922 en later  met Wilhelmina van Wanrooij op 20-09-1938. Mien Duijts van Wanrooij is overleden 6-10-2008 in het bejaardenhuis J&A te Veghel.

Als iemand nog meer informatie heeft graag reageren. Delen op social media wordt gewaardeerd!

De Veghelse zweefvlieger Johan Lucius geeft den moed niet op.

Johan van Eerd ©

Hierboven een foto van Johan van Eerd©. Op de foto Johan Lucius. Verder staat de naam Jolly Ponten met een vraagteken er bij geschreven. Weet jij wie de andere personen op deze foto zijn? Reageer dan. Delen op social media wordt gewaardeerd!

Lees het verhaal van   Johan Lucius