Gouden Bruiloft echtpaar W. Verwegen-Hendriks uit Veghel.

Artikel uit het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©, 30-01-1941: 

VEGHEL GOUDEN BRUILOFT.

Maandag (27-01-1941) vierde het echtpaar W. Verwegen-Hendriks, wonende Marktstraat alhier onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest. Ter eere der feestvierenden was de Marktstraat over haar geheele lengte versierd en wapperde in deze miniatuurstraat van alle huizen de bekende miniatuurvlag wat het feestelijk aanzien zeer verhoogde.

colorized-image (53a) copy acopy.jpgHet seizoen is er niet naar om de bloemeties buiten te zetten terwijl de tijdsomstandigheden het niet toe laten om met een feestverlichting voor den dag te komen. By dit groote feest hadden de buurtbewoners alles in het werk gesteld om de feestvierenden een gezelligen en onvergetelijken dag te bereiden. Maandagmorgen, toen het nog grauwde, waren er vele nieuwsgierigen die den uittocht van den eenvoudigen mooien stoet wilden gadeslaan. Voorop liep als uitblinker, uitgedost zooals het behoort, de tambour-maitre (Herman Callaars) , die echter zijn muziek had thuisgelaten. Hij was er niet minder trotsch op den stoet te mogen openen en trok alzoo de aandacht. Dan volgden de bloemen strooiende bruidjes en vervolgens het miniatuur-bruidspaar dat in den ochtendschemer al vol goeden moed was.

Bruidsmeisjes en bruidsjonkers en nog tal van andere bruidjes gingen aan den kop. ’t Bestuur en de commissieleden en de talrijke buurt gaven allen acte de presence. De stoet werd besloten met de auto waarin het gouden bruidspaar was gezeten en die door twee bruidjes (symbolisch) getrokken werd. De familie van het bruidspaar ging de auto vooraf.

De plechtige H. Mis van dankbaarheid werd gecelebreerd door kapelaan de Bondt. In het versierde priesterkoor hadden bruidspaar en familieleden tijdens de plechtigheid plaats genomen. Na de H. Mis ging de stoet langs een kleinen omweg huiswaarts en de belangstelling was nu nog grooter. In de feestwoning werd het gouden paar door een der bruidjes verwelkomd en vervolgens door den voorz. van het feestcomite den heer W. Peters toegesproken.

De buurt kwam van elf tot half twaalf ter receptie en daarna de overige belangstellenden waaronder het gemeentebestuur met burgemeester Elïens aan het hoofd, terwijl de H. H. Geestelijken eveneens van hun belangstelling blijk gaven. De jeugd die dezen morgen al druk in actie was geweest meer speciaal de bruidjes werden om 2 uur in van Liempd’s salon onthaald. Om 4 uur werd het cadeau der buurtschap aangeboden bestaande uit een mooi familieportret vervaardigd door fotograaf Stender. De aanbieding had plaats door ‘den voorz. van ’t comité.

Om 5 uur zong een koortje onder leiding van den heer Tonie Stender zeer verdienstelijk eenige feestliederen, terwijl om half zes de kerkelijke harmonie de Eendracht een serenade bracht. Bij verhindering van den voorzitter hield de directeur de gebruikelijke toespraak, waarna aan het gezelschap een couvert overhandigd werd en een der zoons van de fam. Verwegen een dankwoord sprak. Het gouden paar mocht den heelen dag talrijke blyken van  belangstelling ontvangen en dit in verschillenden vorm. De feestviering werd in den avond in intiemen kring voortgezet, de buurt had voor een vroolijk program gezorgd.

Foto’s: Johan van Eerd ©, Artikel: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©.

Met dank aan Ad Verhagen.

 

Veghelse vader van het jaar 1975.

0 jve_events_onbekend_0002aaa.jpgEn zo zit je een kleurenfoto te bestuderen van Johan van Eerd. Een regenachtige dag in het Veghelse. Paraplu’s en een nat en provisorisch in elkaar getimmerd podium met daarop mannen in witte stofjassen, verplegers misschien? Regenjassen zou een beter idee zijn geweest op deze dag 😉! De foto genomen vanuit zijn huis in de Deken van Miertstraat. Er hangen vlaggen, dus niet zomaar een dag. Tja, wat zou dit moeten voorstellen?

Een beetje spoorzoeken brengt ons uiteindelijk bij onderstaande foto van Harry van Liempd op het BHIC waarbij er verdacht veel gelijkenissen zijn. De omschrijving bij de foto: “Presentator B. Sperber, hoofd van de Sint Lambertusschool, stelt de deelnemers aan de Vader ’75-wedstrijd aan het publiek voor.”

Bron: BHIC, foto Harry van Liempd, nr BCV1110.

Op de foto van Harry van Liempd is het raam van waaruit Johan van Eerd de foto maakte net niet te zien, en op de foto van Johan van Eerd zien we Harry ook niet in de verte op de podium staan op het moment dat hij zijn foto maakte. Maar het had zomaar gekund dat de beide heren elkaar onbedoeld op de foto hadden gezet!

Maar goed, we weten al behoorlijk veel meer. Verkiezingen van de Veghelse vader van het jaar in 1975. En de heer Sperber, die kennen we ongetwijfeld nog wel van de Lambertusschool. Hmm, toch alweer bijna 45 geleden, beetje confronterend als je dat nog weet!

En bij welk evenement werden deze verkiezingen dan gehouden? Vaderdag lijkt dan voor de hand te liggen of  was het “Veghel ontvangt” op Vaderdag, wie het weet mag het zeggen?

Rest vooral één cruciale vraag. Wie werd verkozen tot vader van het jaar in 1975. Het lijkt er op dat dat de staande man is met snor en sik is geworden, of toch een van de andere deelnemers? Iemand enig idee en herkent iemand de andere deelnemers? Zou toch mooi zijn als we dat ook nog weten te achterhalen. Dit nog even los van de vraag welke (hopelijk) objectieve criteria gehanteerd werden bij het voordragen van de vaders.

 

Bij Honing kocht je limonade in knikkerflesjes.

Familie Honing Hoofdstraat 70 veghel small
Familie Honing (en mogelijk medewerkers) voor de winkel te Veghel.

Bij honing kocht je limonade in knikkerflesjes“, een ietwat verwarrende titel? Knikkerflesjes bij honing? Jazeker, maar dan bij Dirk Honing, in de Hoofdstraat te Veghel, zo werd me verteld . En we sloegen ze vaak kapot als ze leeg waren om de knikker er uit te halen. Tegenwoordig zelfs verzamelobjecten.

En zo brengt bovenstaande foto je bij knikkerflesjes of ook wel kogelflesjes genoemd. Wie kent ze nog?  Flesjes met koolzuurhoudende frisdrank waar een mooie knikker in zat. Het koolzuur drukte de knikker in de hals tegen een rubber ringetje, waardoor het flesje werd afgesloten. Om te drinken drukte je de knikker naar beneden, soms met een houten hulpstukje en de knikker werd opgevangen in het vak in de hals van de fles. Kogelflesjes zijn in 1872 uitgevonden door Hiram Codd, en worden ook wel Codd Neck Bottles genoemd.

Op het pand is ook een mooi oud BONA emaillebord te zien (zie grotere afbeelding hierboven). Bij Honing werd er blijkbaar ook melk en magarine verkocht. Althans dat mogen we concluderen met een dergelijk bord op de voorgevel.

Dirk Honing was gevestigd in de Hoofstraat nummer 70. Nu ongeveer schuin tegenover Berry’s Haarmode. In het Handelsregister geregistreerd onder de naam “Bierbottelarij en limonadefabriek”. Vestiging sinds 1922 en opgeheven in 1950 verteld het register ons. In diverse bier advertenties in kranten uit onder meer 1931 wordt Honing regelmatig genoemd als agent. Dirk Honing is overleden op 76 jarige leeftijd overleden  op 28 maart 1960, echtgenoot van Frederika Gerardina Hoogeveen.

Hieronder een tweede foto van Honing van het BHIC. Rijdend over de (nieuwe) Witte brug te Veghel, geopend in 1929. Of dit Dirk zelf is achter het stuur is de vraag. Deze foto zal ongeveer van 1930 zijn (de auto had kenteken N-15893, uitgegeven in 1926 op naam van D. Honing).

Dirk Honing, Bier en Limonade, met auto over Witte Brug bij Veghel .jpg

Het pand is gesloopt, ergens midden jaren ’70 (zie onderstaande foto van Johan van Eerd, waar de pannen reeds van het dak zijn verwijderd.

BCV3108 johan van eerd small

Weet jij meer over de Firma Honing te vertellen, of heb je andere aanvullingen? Reacties uiteraard welkom.

Tekst: E. Verwijst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De oude Sparwinkel in de Molenstraat te Veghel

Johan van Eerd ©
Op bovenstaande foto uiterst rechts de oude Sparwinkel van de heer Th.P.J. Rooijmans gevestigd in de Molenstraat te Veghel. Hieronder interieur foto’s van de winkel met de heer Rooijmans achter de toonbank. De winkel is opgeheven op 02-12-1966.
Foto’s: Johan van Eerd©. Reacties welkom.

Spar Veghel

Spar Molenstraat2.jpg

Nostalgische kruidenierszaken in Veghel.

Hieronder een tweetal foto’s van het interieur van een oude kruidenierszaak in Veghel. Wie weet wie deze personen zijn en wie kan hier meer over vertellen? Foto’s Johan van Eerd ©.

@ 6 maart 2018: Uit reacties op Facebook hebben we inmiddels vast kunnen stellen dat het hier gaat om de  Kroonwinkel van “Jo Cissen” in de Bernhardstraat te Veghel. De dames zijn “Mia Cissen Kemmerling” en “Zus de Wit” (werkneemster).

Een leuke reactie van Bep Aalderink: “Och das de winkel van Jo Cissen uit de Oranjewijk, waar wij als kind iedere zondagmiddag om 13.00 uur met ons dubbeltje zakgeld wat mochten gaan kopen. Rijen dik en minutenlang zoeken wat we deze week weer zouden kopen. Later is de familie Cissen naar Eindhoven verhuisd. Drie zoons hadden ze dacht ik, Jan de oudste en Marcel en Tonny… mooie oude tijd!!!!

Spar VeghelSpar Veghel

 

 

Martinus (Ties) Duijts.

Johan van Eerd ©

Foto genomen door Johan van Eerd ©. Locatie: terrein voor de Lambertuskerk te Veghel. Opschrift vrachtwagen: M. Duijts (grossier) Veghel. Op de foto: Martinus (Ties) Duijts.

Naar aanleiding van diverse reacties (4-1-2018) op Facebook: Foto is waarschijnlijk van midden jaren ’50. Uit een oud telefoonboek van de jaren ’50 blijkt dat de firma (bierbottelaar) Duijts was gevestigd aan de Spoorlaan 21 te Veghel. Uit archieven van BHIC blijkt dat Martinus Duijts was geboren 16 maart 1897 en overleden op 31 maart 1963. Martinus Duijts was tweemaal gehuwd geweest, eerste huwelijk met Maria van der Horst op 04-02-1922 en later  met Wilhelmina van Wanrooij op 20-09-1938. Mien Duijts van Wanrooij is overleden 6-10-2008 in het bejaardenhuis J&A te Veghel.

Als iemand nog meer informatie heeft graag reageren. Delen op social media wordt gewaardeerd!

De Veghelse zweefvlieger Johan Lucius geeft den moed niet op.

Johan van Eerd ©

Hierboven een foto van Johan van Eerd©. Op de foto Johan Lucius. Verder staat de naam Jolly Ponten met een vraagteken er bij geschreven. Weet jij wie de andere personen op deze foto zijn? Reageer dan. Delen op social media wordt gewaardeerd!

Lees het verhaal van   Johan Lucius