Gouden Bruiloft echtpaar W. Verwegen-Hendriks uit Veghel.

Artikel uit het Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©, 30-01-1941: 

VEGHEL GOUDEN BRUILOFT.

Maandag (27-01-1941) vierde het echtpaar W. Verwegen-Hendriks, wonende Marktstraat alhier onder groote belangstelling zijn gouden huwelijksfeest. Ter eere der feestvierenden was de Marktstraat over haar geheele lengte versierd en wapperde in deze miniatuurstraat van alle huizen de bekende miniatuurvlag wat het feestelijk aanzien zeer verhoogde.

colorized-image (53a) copy acopy.jpgHet seizoen is er niet naar om de bloemeties buiten te zetten terwijl de tijdsomstandigheden het niet toe laten om met een feestverlichting voor den dag te komen. By dit groote feest hadden de buurtbewoners alles in het werk gesteld om de feestvierenden een gezelligen en onvergetelijken dag te bereiden. Maandagmorgen, toen het nog grauwde, waren er vele nieuwsgierigen die den uittocht van den eenvoudigen mooien stoet wilden gadeslaan. Voorop liep als uitblinker, uitgedost zooals het behoort, de tambour-maitre (Herman Callaars) , die echter zijn muziek had thuisgelaten. Hij was er niet minder trotsch op den stoet te mogen openen en trok alzoo de aandacht. Dan volgden de bloemen strooiende bruidjes en vervolgens het miniatuur-bruidspaar dat in den ochtendschemer al vol goeden moed was.

Bruidsmeisjes en bruidsjonkers en nog tal van andere bruidjes gingen aan den kop. ’t Bestuur en de commissieleden en de talrijke buurt gaven allen acte de presence. De stoet werd besloten met de auto waarin het gouden bruidspaar was gezeten en die door twee bruidjes (symbolisch) getrokken werd. De familie van het bruidspaar ging de auto vooraf.

De plechtige H. Mis van dankbaarheid werd gecelebreerd door kapelaan de Bondt. In het versierde priesterkoor hadden bruidspaar en familieleden tijdens de plechtigheid plaats genomen. Na de H. Mis ging de stoet langs een kleinen omweg huiswaarts en de belangstelling was nu nog grooter. In de feestwoning werd het gouden paar door een der bruidjes verwelkomd en vervolgens door den voorz. van het feestcomite den heer W. Peters toegesproken.

De buurt kwam van elf tot half twaalf ter receptie en daarna de overige belangstellenden waaronder het gemeentebestuur met burgemeester Elïens aan het hoofd, terwijl de H. H. Geestelijken eveneens van hun belangstelling blijk gaven. De jeugd die dezen morgen al druk in actie was geweest meer speciaal de bruidjes werden om 2 uur in van Liempd’s salon onthaald. Om 4 uur werd het cadeau der buurtschap aangeboden bestaande uit een mooi familieportret vervaardigd door fotograaf Stender. De aanbieding had plaats door ‘den voorz. van ’t comité.

Om 5 uur zong een koortje onder leiding van den heer Tonie Stender zeer verdienstelijk eenige feestliederen, terwijl om half zes de kerkelijke harmonie de Eendracht een serenade bracht. Bij verhindering van den voorzitter hield de directeur de gebruikelijke toespraak, waarna aan het gezelschap een couvert overhandigd werd en een der zoons van de fam. Verwegen een dankwoord sprak. Het gouden paar mocht den heelen dag talrijke blyken van  belangstelling ontvangen en dit in verschillenden vorm. De feestviering werd in den avond in intiemen kring voortgezet, de buurt had voor een vroolijk program gezorgd.

Foto’s: Johan van Eerd ©, Artikel: Noordbrabantsch dagblad het huisgezin©.

Met dank aan Ad Verhagen.

 

Veghelse vader van het jaar 1975.

0 jve_events_onbekend_0002aaa.jpgEn zo zit je een kleurenfoto te bestuderen van Johan van Eerd. Een regenachtige dag in het Veghelse. Paraplu’s en een nat en provisorisch in elkaar getimmerd podium met daarop mannen in witte stofjassen, verplegers misschien? Regenjassen zou een beter idee zijn geweest op deze dag 😉! De foto genomen vanuit zijn huis in de Deken van Miertstraat. Er hangen vlaggen, dus niet zomaar een dag. Tja, wat zou dit moeten voorstellen?

Een beetje spoorzoeken brengt ons uiteindelijk bij onderstaande foto van Harry van Liempd op het BHIC waarbij er verdacht veel gelijkenissen zijn. De omschrijving bij de foto: “Presentator B. Sperber, hoofd van de Sint Lambertusschool, stelt de deelnemers aan de Vader ’75-wedstrijd aan het publiek voor.”

Bron: BHIC, foto Harry van Liempd, nr BCV1110.

Op de foto van Harry van Liempd is het raam van waaruit Johan van Eerd de foto maakte net niet te zien, en op de foto van Johan van Eerd zien we Harry ook niet in de verte op de podium staan op het moment dat hij zijn foto maakte. Maar het had zomaar gekund dat de beide heren elkaar onbedoeld op de foto hadden gezet!

Maar goed, we weten al behoorlijk veel meer. Verkiezingen van de Veghelse vader van het jaar in 1975. En de heer Sperber, die kennen we ongetwijfeld nog wel van de Lambertusschool. Hmm, toch alweer bijna 45 geleden, beetje confronterend als je dat nog weet!

En bij welk evenement werden deze verkiezingen dan gehouden? Vaderdag lijkt dan voor de hand te liggen of  was het “Veghel ontvangt” op Vaderdag, wie het weet mag het zeggen?

Rest vooral één cruciale vraag. Wie werd verkozen tot vader van het jaar in 1975. Het lijkt er op dat dat de staande man is met snor en sik is geworden, of toch een van de andere deelnemers? Iemand enig idee en herkent iemand de andere deelnemers? Zou toch mooi zijn als we dat ook nog weten te achterhalen. Dit nog even los van de vraag welke (hopelijk) objectieve criteria gehanteerd werden bij het voordragen van de vaders.

 

De Maxwell Taylorbrug in perspectief.

Kanaal Maxwell TaylorbrugEergisteren plaatste we al één foto van de aanleg van de Maxwell Taylorbrug op onze Facebookpagina. Inmiddels is het iets meer dan 50 jaar geleden dat de brug gereed gekomen is. En zoals eerder aangegeven op 19 September 1969 officieel geopend door generaal-majoor Maxwell Taylor (commandant tijdens de operatie Market Garden van de 101e Airborne Division). Dit valt ook nu nog te lezen op het bordje bij de brug. De oude brug over de Zuid-Willemsvaart speelde in de Tweede Wereldoorlog bij Operatie Market Garden een grote rol en daarom heeft deze “nieuwe” en inmiddels 50 jaar oude brug deze naam gekregen.

Op zich bekend, echter dat geldt niet voor de foto’s (dia’s) van de aanleg van de brug van Johan van Eerd,  gemaakt in de zomer van 1968, vooral bijzonder omdat ze in kleur zijn, maar ook omdat ze niet of nauwelijks eerder het daglicht hebben gezien. Een leuke bijkomstigheid is dat je het oude zwembad op de achtergrond ziet bij enkele van deze foto’s. Vele Veghelaren hebben hier mooie jeugdherinneringen aan.

Op het BHIC zijn ook diverse foto’s te zien van deze opening van de brug (Studio van Berkel), met daarbij natuurlijk generaal-majoor Maxwell Taylor en onder andere Jan Driessen en burgemeester Van Weegen. Hieronder een ingekleurde foto (bron BHIC, fotograaf onbekend) waarbij Jan Driessen, zo valt te lezen, de Amerikaanse vlag hijst bij de onthulling van de naamplaat op de Maxwell Taylorbrug. Burgemeester van Weegen kijkt belangstellend toe en let vooral op de mensen die achter het raam in de bus staan.

colorized-image (521) copayDe brug werd aangelegd als “vervanger” van de oude Hoge Brug en is, nadat de nieuwe brug gereed is gekomen, in 1971 gesloopt . De brug was feitelijk niet bepaald hoog, getuige het bordje bij de brug met de tekst “Denk aan uw kofferrek” (doorrijhoogte 1.80 mtr), bedoeld werd naturlijk het dakrek of imperiaal. Hieronder een foto van Johan van Eerd van de oude Hoge Brug en daaronder een foto van Harry van Liempd van de sloop van de brug. Op BHIC zijn van de afbraak meerdere foto’s  te zien van Harry van Liempd.

Oude Hoge Brug
Oude Hoge Brug (Johan van Eerd©)
Bevrijding September 1944
Sloop oude Hoge Brug (Harry van Liempd©, bron BHIC)

Johan van Eerd maakte ook een panoramafoto van de gereed gekomen brug. In die tijd ging dat heel anders. Dit is een samengestelde foto van een drietal foto’s, de “naden” zijn op de afdruk nog te zien.

Kanaal Maxwell Taylorbrug
Panoramafoto Maxwell Taylorbrug (Johan van Eerd©)

En tot slot onderstaande bijzondere maar ook bekende foto van Johan van Eerd, de voorganger van de “Hoge brug” in de Tweede Wereldoorlog (Sept. 1944).  Achteraf begrijp je dan heel goed waarom Johan van Eerd de aanleg van de nieuwe brug heeft gefotografeerd. De Hoge Brug over de Zuid-Willemsvaart bij Sluis IV.jpgEn zo proberen we het verhaal van deze brug in “perspectief” samen te brengen, dit door de ogen van verschillende Veghelse fotografen en is daarmee de cirkel hopelijk weer rond.  De Maxwell Taylor Brug, een brug met een verhaal! Met dank aan de Veghelse fotografen en nog steeds een plek waar ook nu nog dagelijks heel veel verkeer over gaat…

Opmerkingen/reacties/toevoegingen uiteraard welkom.

Tekst: Emiel Verwijst.

Voor de volledigheid: Later kreeg de Maxwell Taylorbrug een tweetal “broertjes”. En wel de Julian J. Ewellbrug (A50 bij Veghel) en de Harry Kinnardbrug bij Heeswijk.

Dankwoordje Heemkundekring Vehchele

Heemkundekring Vehchele kijkt met heel veel genoegen terug op de expositie “MENSEN VAN MOBILISATIE TOT MONUMENT”.

Op drie verdiepingen in het oude pand van Van Herwaarden aan de Hoofdstraat konden bezoekers kijken en luisteren naar beelden en verhalen van de periode 1939 tot 1959.
De prachtige foto’s van Johan van Eerd, mooi bewerkt door Emiel Verwijst, de verhalen van ooggetuigen door allerlei mensen destijds in Veghel op papier gezet, de films de maquettes van Veghel 1944, alles droeg bij aan het kennismaken met het tijdsbeeld van toen.IMG_6294
Droevige en schokkende verhalen, maar ook vrolijke belevenissen van mensen riepen bij ouderen herinneringen op, maar waren juist compleet nieuw voor de jongere bezoekers.
Velen kwamen meermaals terug. Telkens trof men weer andere bezoekers die ze lang niet gezien hadden en dan moest er worden bijgepraat. De maquettes leverden veel gespreksstof op. Iedereen had wel een vraag of een aanvulling en dat werd ter plekke op de “kaart”gezet. Zo werd het een interactieve tentoonstelling. Veel nieuwe verhalen en feiten zijn opgetekend en daar kan Vehchele weer een tijdje mee vooruit.

Het bestuur van Heemkundekring Vehchele wil iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen en het draaien van de expositie ontzettend bedanken voor hun inzet. Ook dank aan de vele bezoekers die de expositie hebben bezocht. Ze hebben in stilte hebben genoten of juist actief van zich laten horen. We werden aangenaam verrast door de vele enthousiaste reacties. Het was geweldig om met iedereen samen te werken.

Nogmaals heel erg bedankt!

Bernard Vissers,
Namens bestuur hkk Vehchele

Colonne Liberation Task Force Meierijstad Veghel 2019 Operation Market Garden

Op 18 September 2019 trok de colonne van de Liberation Task Force  in de ochtend door Veghel en hield een pauze in de Kolonel Johnsonstraat bij het Airborne Monument.  In de vroege ochtend waren ze vertrokken vanuit Son richting Sint Oedenrode waar de colonne zich opsplitste in delen naar onder andere Erp en Keldonk. Hieronder foto’s van de colonne die door de straten van Veghel trekt. 

Colonne LTF Liberation Task Force Meierijstad Veghel 2019 Operation Market Garden 01

Complete fotoverslag “Column LTF Liberation Task Force Meierijstad Veghel 2019, 75th anniversary of Operation Market Garden” (foto’s Emiel Verwijst©):

 

Herdenkingssprong Jim “Pee Wee” Martin

75 jaar na dato van de start van Operation Market Garden maakt Jim “Pee Wee” Martin (G/506) samen met Art Shaffer de Herdenkingssprong op 17 September 2019 op de Vlagheide tussen Eerde/Schijndel.

OMG 2019 Veghel Jump Pee Wee Martin 15aHieronder de fotoreportage van de tandemsprong die dag. Foto’s Emiel Verwijst©.

 

Herdenkingssprong Jim Pee Wee Martin Eerde