Arcaturen komen terug op de Lambertuskerk.

Onze ontdekking van de uiterst gedetailleerde foto’s van Johan van Eerd van de verwijderde arcaturen op de Lambertuskerk waarover we reeds in 2018 op onze blog-pagina uitgebreid schreven (zie Verdwenen arcaturen Lambertuskerk) heeft er mede toe geleid dat uiteindelijk dat de arcaturen zullen worden teruggeplaatst op de voorgevel van de Lambertuskerk. En daar mogen we Johan van Eerd dankbaar voor zijn.

Deze unieke foto’s van Johan van Eerd die we reeds in 2018 publiceerden op onze site zijn de enige waarop de teksten onder de beeltenissen te lezen zijn. Samen met Gerard van Heeswijk (Stichting Steunberen Lambertus) die ons naar aanleiding hiervan benaderde kon er nu concreet invulling gegeven worden aan de al langer bestaande wens om de arcaturen terug te plaatsen op de Lambertuskerk. Om verder een zo goed mogelijke reconstructie van de situatie van destijds te verkrijgen hebben we bovendien oude  tekeningen in het bezit van Gerard van Asperen “bewerkt”, zie onderstaand ontwerp van architect Cuypers  (er bestonden geen geschikte ontwerptekeningen van de kerk met arcaturen). Met dit materiaal, bestemd voor de promotie van de “campagne”, ging Gerard van Heeswijk op zoek naar fondsen voor dit project.

Na diverse tegenslagen (geen subsidie door rijk en provincie) hoorde grootgrutter Karel van Eerd van dit initiatief en uiteindelijk heeft hij en zijn familie besloten hiervoor privé-middelen vrij te maken. Hoe bijzonder is dat? Dat de unieke foto’s van fotograaf Johan van Eerd van ruim 60 jaar geleden het uiteindelijk mogelijk maken dat de arcaturen in oude luister kunnen worden gereconstrueerd en hersteld. Over ongeveer een jaar zijn ze weer te bewonderen op de Lambertuskerk. Vandaag schreef ook het BD hierover.

Emiel Verwijst.

Gemodificeerd ontwerp kerk met arcaturen

100 jaar Oranjewijk Veghel.

100 jaar Oranjewijk Veghel. Gefeliciteerd Oranjewijkers!!!

Ter gelegenheid van het honderd jarig bestaan van de Oranjewijk enkele hele bijzondere foto’s van Johan van Eerd. Deze foto’s dateren waarschijnlijk van 1947. Misschien herken je je eigen oude woning in aanbouw nog. Reactie’s uiteraard welkom.